You are here: Home › Mrezni-solarni-sistemi

Mrežni solarni sistemi (Grid connected)

Mrežni sistem ili solarna elektrana, podrazumljeva da se struja proizvedena iz solarnih modula osim za potrebe napajanja vlastitog kućanstva može prodavati javnoj distribucijskoj mreži tj. službenom tržišnom operateru (u našem slučaju to je HEP). Naravno, struja iz vlastite proizvodnje se može u potpunosti upotrebljavati u osobne svrhe i tako biti energetski neovisan od HEP-a, ali postoji i zakon koji predviđa posebnu vrstu subvencija za ljude koji žele sami investirati u alternativnu proizvodnju energije.


Shema mrežnog slolarnog sistema

Osoba koja cijelokupnu struju prodaje javnoj mreži i dalje ostaje priključen na istu, tj. višak struje se tijekom dana predaje (prodaje) javnoj mreži, a po noći i za vrijeme nevremena se preuzima iz te mreže. Tako proizvođač ove energije plaća, za ovu skupo proizvedena struju, samo normalnu mjesnu tarifu, a u isto vrijeme osim što pridonosi zaštiti okoliša može pomoću veče otkupne tarife za struju koju on prodaje, vlastiti sustav u određenom razdoblju refinancirati.

TARIFA ZA 2012g.

INSTALIRANI KAPACITET TARIFA Kn/Kwh TARIFA Euro/Kwh
do 10KW 3,9203 Kn 0,522 €
od 10-30KW 3,4591 Kn 0,461 €
preko 30KW 2,4213 Kn 0,322 €

Sam sustav se nemora isključivo montirati na krov. Svaka raspoloživa površina (vrt, polje, neiskorištena zemljišta…) koja ima povoljnu orijentaciju može biti pogodna za postavljanje sustava, uz uvijet da je spojno mjesto za priključak na električnu mrežu u neposrednoj blizini.