You are here: Home › Integrirani-solarni-sistemi

Integrirani solarni sistemi

Prilikom renoviranja starog ili pri postavljanju novog krova nudimo vam mogućnost instalacije Integriranog solarnog krova. Takav fotonaponski sustav objedinjuje i upotpunjava istodobno dvije funkcije:
  • Proizvodi električnu energiju
  • Vrši funkciju klasičnog krova


Montaža integriranog solarnog sistema

Integrirani solarni krov je perfektna integracija optimalne i estetske funkcije u sveukupnu sliku, te smanjuje sveukupne troškove kroz uštedu na krovnim ciglama i aluminijskoj konstrukciji.
Također nudimo mogućnost instalacije solarnih modula na okomite površine kao što su fasade zgrada, ograde terasa, itd.