You are here: Home › Energija-sunca

Energija sunca

Sunčeva energija koja dopire na površinu Zemlje tijekom jedne godine daleko premašuje sve procijenjene rezerve nafte, plina, ugljena, i ostalih izvora zajedno.
Ona može godišnje pokriti 10.000 puta veću globalnu potrošnju energije od današnje.

Sunčevo zračenje (insolacija) je stavka u proračunu iz koje vidimo koliku količinu sunčeve energije (besplatnog energenta) možemo očekivati po 1kWp instalirane snage solarne elektrane u godini dana.
Za Split uzimamo 1350kWh po 1kWp instalirane snage solarne elektrane.