You are here: Home › -Tracker-solarni-sistemi

Tracker solarni sistemi

Tracker solarni sistemTreker sustavi su samostojeći solarni sistemi koji, kako sam naziv govori, "prate" sunce tokom cijelog dana tako da su solarni moduli usmjereni prema suncu cijeli dan pod najoptimalnijim kutom. To nam omogućava 25%-45% veću učinkovitost modula, što u konačnici znači i više proizvedene struje. Treker se mogu instalirati na način da budu mrežni fotonaponski sistemi, te kao izolirani (Stand-Alone) sustavi.

Treker sustavi se instaliraju na zemljištima ili bilo kojim površinama koje mogu podnijeti dodatno opterećenje, a nalaze se između 23 i 55 stupnja geografske širine. Okretanje trekera se manifestira na 2 načina: istok – zapad i poravnanje. U smjeru istok – zapad je moguć pomak od 300°, a vrši se preko automatike azimut-pogona koja je smještena u kućištu. Motor za uzdizanje služi da bi se površina modula dovela u vertikalan položaj (0°-70°) te je također automatizirana i smještena u kućište. Montirana površina ovisi o energetskim potrebama potrošača.
Konstrukcija nosača je pričvršćena na jarbol, a sam jarbol je uglavljen u betonsko temelje ili se montira na već postojeću zgradu. Moguća visina Trekera varira opet ovisi o broju samih modula, i jačine vjetra u tom području. Pošto je cijeli treker sustav automatiziran, na njemu se nalazi i senzor brzine vjetra koji ukoliko brzina prijeđe 46,8 km/h daje nalog da se treker spusti u neutralan položaj. Treker je također zaštićen vanjskim uređajem za zaštitu od grmljavine. Određivanje smijera pogona se izvršava preko automatiziranog elektroničkog nadzora, koje se ovisno o geografskom i položaju sunca izračunava.

Graf prinosa Tracker solarnog sistema

Sama konstrukcija trackera se sastoji od prečke za prihvat fotonaponskih modula i temeljne jedinice koja se sastoji od nosivih ruku i cijevi sa dogradnjom jedinica pogona.